İlgili Arama

Error|数据库发生错误。| Hata numarası: 1064SQL sözdiziminizde bir hata var; MySQL sunucu sürümünüze karşılık gelen kılavuzu 'ORDER BY 'id' DESC yakınında kullanılacak doğru sözdizimi için kontrol edin 4. satırda LIMIT 1'SELECT * 'c_product'DEN NEREDE 'id'